Ultrasonik Kaynak Yöntemi

Ultrasonik, insanlar tarafından duyulabilir ses frekansının ötesini kapsayan bir kavramdır.

İnsanlar, 20 Hz ile 20 kHz frekans aralığındaki sesleri duyma yetisine sahiptir.

Bu durumda ultrasonik kelimesi 20 kHz ve üzeri frekanslar için kullanılan bir teknik terimdir. Ultrasonik sinyal jeneratörleri ise ses üstü frekanslarda elektriksel sinyal üretebilen cihazlardır. Ultrasonik jeneratörlerin ürettiği bu elektriksel sinyaller piezo seramikler vasıtası ile fiziksel titreşimlere dönüştürülür.


Piezo seramikler tarafından fiziksel titreşimlere dönüştürülen bu elektriksel dalgalar birçok sanayi sektöründe kullanılmaktadır. 

Temizlik, sağlık, ambalaj gibi sektörler bu yöntemi en çok kullanan sektörlerdendir. Ultrasonik kaynak yöntemi, piezo seramikler tarafından titreştirilen bir Horn ve hareketsiz bir desen arasında baskıya maruz bırakılan polipropilen ( nonwoven ) iki ayrı parçasının birbirine geçerek yapışma yöntemidir. Ultrapak Makina olarak biz de makinalarımızda ileri ultrasonik kaynak yöntemi kullanmaktayız. Yarı mamül, mamül üreten bütün makinalarımız her aşamada ileri ultrasonik kaynak yöntemi ile geliştirilmiştir. Makinalarımızda ısı, dikiş gibi yöntemler hiçbir şekilde kullanılmamaktadır.

Ultrapak Makina geliştirdiği her teknoloji ile doğaya faydalı olmayı hedeflemektedir.